ENXP - ELEKTRİK

MODÜL - İKİLİ ANLAŞMA YÖNETİMİ

İKİLİ ANLAŞMA YÖNETİMİ

Teklif, sözleşme ve OTC işlemlerini tek bir çatı altında toplayıp, fatura basımı, tahsilat ve teminat takibi yapılabilmesini sağlayan İkili Anlaşma Yönetimi Modülü entegre bir sistemdir.
Gittikçe karmaşıklaşan, ikili anlaşma işlemlerinin hatasız bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayan uyarı mekanizması destekli süreç yönetim sistemi ile teklif ve sözleşmelerin sağlıklı bir şekilde yönetilmesini sağlayan İkili Anlaşma Yönetim Modülü, farklı teminat mekanizmalarını (teminat mektubu, ana şirket garantisi, açık hesap vb.) destekleyen teminat yapısı ile firmanın teminat pozisyonunun yönetilmesine de olanak sağlar.

TEKLİF & SÖZLEŞME YÖNETİMİ

 • Türkiye elektrik piyasasına özel, sabit endeksli vb .tüm farklı sözleşmelerin tanımlanması ve yönetilmesi imkanı.
 • İkili anlaşma teklif ve sözleşmelerinin takipleri.
 • Teklif ve sözleşmelerin kurumsal şablonlar ile çıktı alma opsiyonu.

SÜREÇ DÜZENLEME

 • İA’lara İlişkin Süreç Tanımlamaları; Fiyat Müzakeresi Süreçleri, Teminat Mektubu Süreçleri, İmza / Onay Süreçleri, Kullanıcı Tanımlı Süreçler.
 • Süreçten Sorumlu Kişi Tanımlamaları.
 • Süreç Süre Tanımlamaları.
 • Uyarı / Hatırlatma Mail Tanımları.
 • Devam Eden Süreçlerin Takibi.
 • Tamamlanmış Süreçlerin Takibi.

ENDEKS YÖNETİMİ

 • Endeks takip ve kontrolü.
 • Hızlı endeks girişi.

FATURA YÖNETİMİ

 • İkili anlaşma fatura ve fatura eki dizayn aracı.
 • Web servisler ile entegre ikili anlaşmaları otomatik faturalama ve fatura doğrulama özelliği.
 • İkili anlaşma faturalarının ve fatura eklerinin e-mail, fax ve sms ile gönderilebilme imkanı.
 • İkili anlaşma faturaları ile entegre tahsilat takibi imkanı.

TEMİNAT YÖNETİMİ

 • Alınan ve verilen teminatların takipleri.
 • Eksik teminat uyarıları.
 • Farklı teminat tipi tanımlama opsiyonları.

BANKA ENTEGRASYONLARI

 • Bankalar ile ödeme entegrasyonu imkanı.

MUHASEBE ENTEGRASYONLARI

 • Muhasebe programları ile entegrasyon imkanı.