ENXP - ELEKTRİK

MODÜL - SATIŞ PORTFÖY YÖNETİMİ

SATIŞ PORTFÖY YÖNETİMİ

Enerji Şirketleri serbest tüketicinin tüketimlerine ve kendi pozisyonlarına göre hedefledikleri karlılık oranları baz alınarak tüm maliyet kalemleri dikkate alınmış bir şekilde karlılık analizi yapabilirler. Brüt karlılık hesabına ilave olarak sistem üzerine tanımlayabilecekleri sınırsız sayıdaki maliyet tipleri aracılığı ile gerçek müşteri ve sayaç bazlı karlılık hesaplayabilmektedirler. Tüm bu karlılık hesaplamaları geçmiş dönem için yapılabildiği gibi fiyat tahmini ve öngörülen ikili anlaşma pozisyonuna göre senaryo bazlı olarak gelecek için de hesaplanabilmektedir. Ayrıca portföydeki müşterilerin teminat yeterliliklerini ve risk durumlarını da dönemsel olarak gelecek faturayı da tahmini olarak hesap edebilen bir yapıda takip etme imkanına kavuşmaktadırlar. Her bir müşteri için farklı teminat yeterlilik hesapları sisteme tanımlanabilmekte ve istenilen dönem dikkate alınarak olması
gereken teminatlar hesaplanabilmektedir.Sistem ayrıca şirketin miktarsal ve fiyat tahminine göre tutarsal net pozisyonunu hesaplamakta ve Gün Öncesi Piyasası için nakit akışını öngörebilmektedir. Bu sayede şirketler gelecek nakit pozisyonlarına göre hazırlık yapma imkanına kavuşmaktadırlar.

PTF TAHMİNİ

 • Geçmiş PTF fiyatlarını profilleyerek yeni tahminler oluşturulması.

MALİYET YÖNETİMİ

 • Sınırsız sayıda gider tahmini kaydedebilme.
 • Aylık sabit, TL/ MWH, TL/Sayaç, TL/Müşteri ve toplam maliyet girişi yapabilme opsiyonu.
 • Oluşturulan PTF tahmin senaryoları bazında profil maliyetinin hesaplanabilmesi.
 • Uzlaştırmaya esas sayaç veya müşteri bazına indirgenmiş dengesizlik maliyeti takibi.
 • Farklı maliyet kalemlerini filtreleyerek raporlayabilme özelliği.

KARLILIK ANALİZİ

 • Uzlaştırmaya esas sayaç veya müşteri bazlı karlılık analizleri.
 • Satış segmentlerinin aylık karlılık takibi.
 • Tüketim tahminleri ile projeksiyon karlılık takibi.
 • Müşterilerin karlılık durumlarına göre segmentasyonları.

TİCARET YÖNETİMİ

 • Mevcut ticaret, satış planları ve PTF senaryolarına göre net pozisyon hesabı.
 • Tanımlanmış olan hedefler ve planlar doğrultusunda ticaret planlarının optimizasyonu.
 • Farklı metotlar ile serbest tüketici teminat ve risk takibi
 • Toplu teminat tamamlama çağrısı ve doküman oluşturma
 • ST tüketimlerinin saatlik veya 3 zamanlı olarak girişinin yapılması

RAPORLAMA

 • Grafiklerle desteklenmiş raporlama.