Şirketimiz Volt Enerji ve Bilişim Teknolojileri Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi, %100 iştiraki konumunda bulunduğu İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 702666 sicil numarası ile kayıtlı APLUS Enerji Yatırım Danışmanlık Teknoloji ve Ticaret A.Ş. ile tüm aktif ve pasifleri ile birlikte devrolunması suretiyle birleşmiştir. Birleşme işleminin 16.09.2019 tarihinde tescil edilmesiyle Volt Enerji ve Bilişim Teknolojileri Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin tüzel kişiliği ortadan kalkmıştır. Birleşme sonrasında, Devrolunan Şirket tüm faaliyetlerine APLUS Enerji Yatırım Danışmanlık Teknoloji ve Ticaret A.Ş. tüzel kişiliği adı altında devam edecektir.

Volt Enerji ve Bilişim Teknolojileri Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi has merged with its 100% parent company APLUS Enerji Yatırım Danışmanlık Teknoloji ve Ticaret A.Ş. (registered at the Istanbul Chamber of Commerce with no 702666) with all of its assets and liabilities. The merger has been registered on 16.09.2019 and the Volt Enerji ve Bilişim Teknolojileri Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi has officially ceased to exit, however; all company activity will be carried on by APLUS Enerji Yatırım Danışmanlık Teknoloji ve Ticaret A.Ş.